Terms & Conditions - idincasinos.com

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

  • “Website”: verwijst naar de website [website URL].
  • “Gebruiker”: verwijst naar een persoon die de website bezoekt of gebruikt.
  • “Wij”, “ons” en “onze”: verwijzen naar de eigenaar(s) van de website.
  • “Diensten”: verwijst naar alle functionaliteiten, inhoud en informatie die beschikbaar zijn op de website.

2. Acceptatie van de Voorwaarden

Door de website te bezoeken of gebruiken, stemt de Gebruiker in met deze algemene voorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe zich aan deze voorwaarden te houden. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient hij/zij de website niet te gebruiken.

3. Gebruik van de Website

3.1. De Gebruiker stemt ermee in de website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met toepasselijke wetten en voorschriften.

3.2. De Gebruiker stemt ermee in om de website niet te gebruiken voor enig onwettig of schadelijk doel, waaronder maar niet beperkt tot het verspreiden van spam, malware of ongeoorloofde inhoud.

4. Privacybeleid

Ons privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Door de website te gebruiken, stemt de Gebruiker in met ons privacybeleid.

5. Intellectueel Eigendom

5.1. Alle inhoud en materialen op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en software, zijn ons eigendom of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar.

5.2. Gebruikers mogen de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, verspreiden of wijzigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen via de website.

7. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunnen Gebruikers contact met ons opnemen via [contactgegevens].